Home ♪ Lesmateriaal ♪ Webshop Bladmuziek Methoden Zo speel ik Viool - Deel 1

Zo speel ik Viool - Deel 1

€ 25.95

levering 2 dagen

Jonge kinderen plezierig én degelijk viool leren spelen. Dát is de opzet van Zo speel ik viool. De zorgvuldige opbouw van de lesstof en het geleidelijk oplopen van de moeilijkheidsgraad versterken het zelfvertrouwen van elke leerling. Daarnaast wordt het plezier in het vioolspelen en het oefenen vergroot door de overzichtelijke en volledige materialen: het rijk geïllustreerde lesboek, de ritmekaartjes, de website en de CD. De pianobegeleidingen die op de CD staan zijn gebundeld in het apart verkrijgbare pianoboek. Dankzij de meespeel-CD en de aansprekende composities kunnen kinderen zich al snel presenteren met hun instrument: Zó speel ik viool!

In deel 1 komt het volgende aan bod:
Woordritmes op één snaar - losse snaren - eerste
vingerstand
(0 1 23 4) - noten lezen - notenwaarden tot en met
8ste noten - legato - portato - stokindeling -
dynamiek - eenvoudige dubbelgrepen.

Deel 1 omvat 3 hoofdstukken:
Hoofdstuk 1 is een uitgebreid
losse-snarenhoofdstuk met veel duetten voor docent
en leerling.
In Hoofdstuk 2 worden de vingers één voor één
geintroduceerd op de D-snaar, waarbij het gehoor
wordt gescherpt met de meezing-liedjes op de CD.
Hierna volgt een korte introductie van de vingers
op de andere snaren.
In Hoofdstuk 3 komen linkerhandtechniek en
streektechniek weer samen en worden verder
ontwikkeld.
In het laatste gedeelte van hoofdstuk 3 komen
stukken aan bod die violistisch en muzikaal wat
hogere eisen stellen. Op dit punt kan de docent
ervoor kiezen om alvast te beginnen in Deel 2 van
Zo speel ik viool, met de 2e vingerstand 0 12 3 4
(De lage 2e vinger).
Achterin deel 1 is een selectie Sinterklaas- en
Kerstliedjes opgenomen.
Alle Sinterklaas- en Kerstliedjes zijn voorzien
van een begeleidende vioolpartij én een
pianopartij op de CD.


Alle Techniek die aan bod komt in deel 1 is achter
in het boek gebundeld. 

 

Add